Skip to main content

Solceller företag

Företag och kommersiella fastigheter

Solaritet jobbar med installation av batterier, laddboxar och solceller till företag, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och lantbruk. Kontakta oss idag!

Skrolla

Solenergi + företag = Smart!

  • Lokal trygghet: Solaritet är en lokal solcellsleverantör med Uppsala som hemmaplan. Med lokal närvaro finns vi när tillhands och kan agera snabbt, såväl innan, under och efter installationsprocessen.
  • En partner i ditt ägarskap: Solceller innebär ett långsiktigt ägarskap och medan driften är ett relativt underhållsfri kan det vid behov krävas tillsyn och service. Där finns vi tillgängliga och kan ta hand om detta så ni kan lägga er tid på det ni är experter på.
  • Mer än bara solpaneler: Solenergi är ett viktigt steg i företagets klimatarbete, men det är bara en del i helheten. Energilager och laddinfrastruktur är en andra viktig komponent och något som likaså kan bidra till att minska verksamhetens energikostnader och uppnå hållbarhetsmålen.

Svarta siffror med Grön investering

Som företagare och fastighetsägare är skälen till att investera i solenergi flera. Det är en naturlig satsning i arbetet att minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan, i synnerhet då en investering i solceller även har en positiv påverkan på sista raden. Det krävs ingen kompromiss mellan företagets lönsamhet och dess miljöarbete, och det är något som i längden kommer gynna såväl aktieägare, anställda, kunder och samhället.

Som företagare tar du informerade beslut och jämför dina alternativ. En satsning på solenergi ska ställas mot andra investeringar som företaget behöver, och vi uppmanar och hjälper gärna till i jämförelsen. Utöver offerten kan vi bidra med det beslutsunderlag som du som företagare behöver för att i slutändan fatta rätt beslut. Kontakta oss gärna för ett inledande samtal med en företagssäljare.

Ett urval av några av våra uppdragsgivare

Referenser företagsinstallationer

Frågor och svar - Företag

Vilka företag kan investera i solceller?

Företag som äger och disponerar över en eller flera fastigheter kan lämpligen se över vad en solcellsinstallation skulle innebära för deras fastighet. Oavsett om ditt företags huvudsakliga verksamhet är ett annat än fastighetsägare men ni äger er egna verksamhetslokal, eller om ni är professionella fastighetsägare eller förvaltare så kan en investering i solel innebära en viktig del i så miljöarbete samt sänka driftkostnader.

Är det lönsamt för företag att installera solceller?

Allt som oftast är svaret ja! En solcellsanläggning bidrar till ett förminskat klimatavtryck och kan hjälpa er att uppnå era miljömål eller krav. Ekonomiskt är det en långsiktig investering med hög avkastning och låg risk, samtidigt som det reduceras känsligheten för prissvängningar i elpriset.

Vilka fördelar innebär en investering i solenergi?

Fördelarna är flera. Kortfattat innebär en investering i solenergi ett sänkt klimatavtryck, en minskad sårbarhet för variationer i elpriset, en lägre elräkning samt inkomst för såld överskottsel.

Vad kräver en solcellsanläggning för underhåll?

En solcellsanläggning har väldigt få rörliga delar som kan slitas ut och kräva underhåll. Solcellerna behöver heller inte skottas för snö. Vi dimensionerar alltid montagesystemet och solcellsanläggningen i sin helhet utefter rådande förhållanden samt snö- och vindlastzonerna i området, vilket gör att solcellsanläggning är förberedd för att klara de hårdaste vindarna och tjockaste snötäckena.

Finns det något investeringsstöd för solceller?

För företag finns det i dagsläget inget investeringsstöd. Om fastighetens huvudsäkring understiger 63 A erhåller ni däremot en skattereduktion om 60 öre/kWh för den el som ni säljer.

Solceller Uppsala

Vill du sänka elräkningarna?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.