Skip to main content

Solceller lantbruk

Lantbruk och jordbruk

Vi är experter på solceller & solpaneler för lantbruk & jordbruk. Vi sänker elräkningen & ger bra förutsättningar för bra avkastning. Kontakta oss idag!

Skrolla

Ett hållbart lantbruk med solenergi

Stora ytor på tak eller mark i kombination med ett ofta högt elbehov gör lant- och jordbruksfastigheter till bra kandidater för lönsamma investeringar i solceller. Genom en investering i solenergi kommer du direkt åt och sänker elräkningarna. Lantbruk ägs och drivs oftast med långsiktighet och framtida generationer i åtanke och med en livslängd på över 30 år är en solcellsinstallation onekligen en investering i framtiden.

Solaritet tar helhetsgreppet om hela solcellsinstallationen och hjälper dig som lantbrukare och/eller ägare av en jordbruksfastighet att på ett tryggt sätt investera i solenergi. Som komplement till solceller erbjuder vi även batterilager och laddboxar. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation och offert.

Krav och säkerhet

Vid solcellsinstallationer på lantbruks- och jordbruksfastigheter ställs särskilt höga krav. Utöver Elsäkerhetsverkets krav följer alla våra installationer Länsförsäkringars riktlinjer för Säker Gård försäkring. Då dessa riktlinjer ställer högst krav av samtliga försäkringsbolag säkerställer vi således att vi möter kraven från just ditt försäkringsbolag.
Några av de krav som tillkommer vi solcellsinstallationer på lant- och jordbruksfastigheter är:

  • Att likströmskablarna ska förläggas gnagarsäkert
  • Att åskskydd ska installeras på både växelströms- och likströmssidan
  • Att jordfelsbrytare ska installeras
  • Samtliga kopplingslådor förses med varselmärkning

Referenser jordbruk

Frågor och svar: Lant- och jordbruk

Vad kostar det att installera en solcellsanläggning på ett lantbruk?

Kostnaden att installera solceller på ett lantbruk varierar beroende på bland annat storlek på solcellsanläggningen, standarden på befintlig elinstallation och huruvida det gäller en mark- eller takmonterad anläggning. Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt projekteringsbesök med en efterföljande offert.

Är det mer kostnadseffektivt att installera solcellsanläggningen på marken eller på taket?

I regel är det billigare att installera solceller på tak. Men om taket är olämpligt för solceller eller behöver bytas innan en solcellsanläggning installeras, eller om aktuella takytor är för små för den önskade storleken på solcellsanläggning, då kan en markanläggning vara ett bra alternativ.

Finns det något bidrag att söka för en solcellsinstallation på lantbruk?

Tyvärr finns det i dagsläget inget bidrag för dig som lantbrukare att söka.

Kan man få grönt avdrag för en jordbruksfastighet?

Ja, om du har en jordbruksfastighet med liten eller ingen verksamhet och elförbrukning i huvudsak består av privat elförbrukning. Då kan du få grönt avdrag för solcellsinstallationen.

Är det lönsamt att installera solceller för en lantbrukare?

Lantbrukare har ofta goda förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam solcellsinvestering. Stora ladugårdstak, maskinhallar eller ridhus innebär ofta att det finns förutsättningar för en anläggning som i stor utsträckning kan tillgodose den höga elförbrukningen som många lantbrukare har.

Hur stor huvudsäkring behöver fastigheten ha för att det ska vara lönsamt att installera solceller?

Ju högre huvudsäkring desto större solcellsanläggning kan du installera. I regel är huvudsäkringen anpassad efter din elförbrukning och behöver inte utgöra en begränsning i solcellsanläggningens storlek. Ibland kan det vara lönsamt att höja huvudsäkringen för att installera en större solcellsanläggning. Huruvida detta vore lönsamt är något vi kan hjälpa till att räkna på så tveka inte på att höra av er för en konsultation.

Krävs bygglov för att installera solceller på mitt lantbruk?

I regel krävs inte bygglov för att montera solceller på ett lantbruk. Undantagsfall förekommer och kan vara för kulturmärkta fastigheter eller inom på annat sätt skyddade områden.

Vilket skick måste taket vara i?

Det finns inget allmänt svar men den generella riktlinjen är att takets återstående livslängd bör vara minst lika lång som solcellsanläggningens, dvs ca 25-30 år.

Solceller Uppsala

Vill du sänka elräkningarna?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.