Skip to main content

Snörasskydd och fågelband

Med ett snörasskydd hindrar du oönskat snöras och minskar risken för att någon eller något kommer till skada. Välkommen att kontakta oss för ett prisförslag!

Skrolla

Varför snörasskydd?

När man bygger ett nytt hus kräver Boverket att man till följd av risk för personskada monterar snörasskydd vid entréer, men ändå saknar många äldre hus godkända snörasskydd.

Oönskade snöras kan komma med hög fart och orsakar inte sällan stor skada på bilar, uterumstak och andra föremål, och då ska vi inte glömma risken att vuxna eller barn har oturen att vara på fel plats vid fel tillfälle och allvarligt skadar sig.

Solpaneler på taket innebär med sin relativt glatta yta en ökad risk för snöras och fastighetens snörasskydd kan behöva anpassas därefter.

Kontakta oss för en kostnadsfritt kostnadsförslag.

Hitta rätt snörasskydd till ditt tak

Vid val och montering av snörasskydd är det många parametrar som ska tas hänsyn till och det är viktigt att snörasskyddet dimensioneras utefter förutsättningar som exempelvis taktyp, takfall, taklutning och den aktuella snözonen. Ett felaktigt dimensionerat snörasskydd kan resultera i att snömassan sliter med sig skyddet och orsakar stora skador på såväl fastigheten som omgivningen.

När funktionskraven är uppfyllda finns möjlighet att välja bland olika utföranden på snörasskydd där man bland annat kan välja den färg på snörasskydd som bäst smälter in gentemot takbeklädnaden. Vi har standardfärgerna svart, mörkgrå, zink/magnesium, röd och tegelröd, men kan specialbeställa i samtliga kulörer.

Snörasskydd + solpaneler

Men en solcellsanläggning på taket kommer snön glida av taket lättare än vad den gjort tidigare. Det innebär förvisso att det inte kommer ackumuleras ett lika tjockt snötäcke innan snöraset kommer, men ni kommer förmodligen uppleva snörasen kommer mer frekvent än tidigare. Om ni inte redan har snörasskydd på taken rekommenderar vi att passa på att installera det i samband med solcellsinstallationen.

I vår erfarenhet vill man ofta utnyttja en så stor del som möjligt av den tillgängliga takytan för att placera solpaneler, vilket innebär att solpanelerna inte sällan hamnar nära snörasskyddet. Då solpanelerna monteras 10-15 cm ovanför takytan uppstår risken att snön som glider av solpanelerna far ovanför snörasskyddet och att snörasskyddet således får försämrad effekt. För att motverka detta rekommenderar vi att montera ett förhöjt snörasskydd likt det på bilden nedan.

 

 

Fågelband

Det förekommer att den nyinstallerade solcellsanläggningen attraherar nya hyresgäster i form av fåglar som bygger bon i det skyddade läget mellan solpanelerna och taket. Ett problem som kan uppstå är stora mängder fågelspill, vilket utöver det smutsiga intrycket kan ha såväl en frätande effekt på tak och solpanel som påverka solcellsanläggningens produktion negativt.

För att motverka detta finns det speciellt framtagna fågelband som monteras i solpanelernas aluminiumram. Dessa förhindrar fåglarna från att ta sig in under solpanelerna och löser således problemet. Fågelband kan antingen installeras i samband med att solcellerna installeras, eller kompletteras med i efterhand.

Kontakta oss för att få veta mer!

Solceller Uppsala

Vill du sänka elräkningarna?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.