Skip to main content

Gruppinstallation solpanel

Gruppköp

En gruppinstallation av solceller är ett sparsamt, tidseffektivt och snyggt alternativ för dig & hela ditt grannskap. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Skrolla

Gruppinköp av Solceller

Det är mer regel än undantag att vi efter en genomförd solcellsinstallation är tillbaka på samma gata inom året för att installera hos fler grannar som gått i tankar på solceller och låtit sig bli inspirerade av er installation och nu också ska slå slag i saken. Genom att prata ihop dig med grannarna redan på förhand och installera solceller tillsammans kan ni spara såväl tid som pengar!

Varför gruppinköp?

Fördelarna att installera solceller tillsammans är flera.

  • Spara pengar: Att samordna flera installationer i ett område innebär besparingar i form av bland annat lägre fraktkostnader, enklare etableringar och färre resor. För er innebär det vi kan erbjuda en grannrabatt om ni är två eller flera som går ihop. Ju fler grannar desto större rabatt har vi möjlighet att erbjuda.
  • Tidseffektivt: Istället för att varje hushåll tar kontakt med flera solcellsleverantörer och samlar in offerter oberoende av varandra räcker det med en kontakt med leverantören. Platsbesök, installationerna och genomgångar koordineras effektivt från vårt håll
  • Enhetliga solcellsanläggningar: Med en gemensam solcellsleverantör kan ni få ett enhetligt utseende på solcellsanläggningarna i grannskapet.

Så går du tillväga

Att köpa solceller tillsammans med dina grannar är en enkel process:

  • Första kontakt: En kontaktperson för grannskapet skickar in en intresseanmälan, och en av våra säljare kontaktar er för att påbörja samarbetet.
  • Platsbesök: Om husen har liknande taktyper kan vi göra ett platsbesök på ett representativt tak, annars behöver vi göra besök för varje taktyp. Detta gör vi kostnadsfritt.
  • Skarpa Offerter: Efter vi har varit ute på platsbesök kan vi lämna skarpa offerter som ni kan granska och ställa frågor om innan ni fattar beslut. Ni får konkreta offerter att granska och ställa frågor om innan ni fattar beslut.
  • Beställning: Nu har ni tagit det första steget mot grönare energi. Planeringen börjar och individuella besök görs hos varje hushåll för att anpassa installationen efter era behov.

Välkommen till en mer hållbar framtid med solenergi!
Kontakta oss för att komma igång med gruppinköp av solceller idag.

Frågor och svar - Gruppinköp av solceller

Hur mycket kan vi spara på gruppinköp?

Besparingarna varierar beroende på flera faktorer. Efter att ha genomfört platsbesök kan vi erbjuda rabatter som är anpassade efter ert område.

Hur fungerar betalningen när flera hus går samman och beställer solceller?

Varje hushåll betalar för sin egen anläggning, precis som om ni skulle beställa individuellt, men till ett rabatterat pris.

Vad krävs för att kunna göra gruppinköp?

För att dra fördel av gruppinköp behöver husen ligga i samma grannskap eller närområde. Ju närmare husen är varandra och ju mer enhetlig installationen är, desto mer fördelaktigt pris kan erbjudas. Dessutom behöver ni utse en kontaktperson för projektet som kan företräda övriga grannar.

Solceller Uppsala

Vill du sänka elräkningarna?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.