Skip to main content

Solcellsbatteri

Batteri

Komplettera din solcellsanläggning med ett batteri och försäkra dig mot stigande och varierande elpriser. Ett batteri kan även anslutas mot stödtjänster som exempelvis Checkwatt för att bidra till ett stabilare elnät samt korta ner återbetalningstiden på batteriinvesteringen.

Skrolla

Fördelar med ett batteri

Det finns flera fördelar med att installera ett batteri. Generellt sett används ett solcellsbatteri för att lagra delar av den överskottsel som solcellsanläggningen producerar, för att sedan försörja hemmet med lagrad el under kvällen. Detta minskar känsligheten för höga eller varierande elpriser, samt gör er mindre beroende av köpt el. Under vinterhalvåret när den mesta av elen från solcellerna används i fastigheten kan man istället ladda batteriet med billig el under natten för att använda på dagen när priset generellt är högre.

Frekvensreglering

För att det svenska elnätet ska fungera är det viktigt att elnätets frekvens ligger runt 50Hz. Om det förbrukas mer el än vad som matas in i elnätet sjunker frekvensen, och vice versa stiger frekvensen om mer el matas in än vad som tas ut. För att balansera detta använder Svenska Kraftnät sig av frekvensreglering via balans- eller stödtjänster. En typ av företag som erbjuder stödtjänster är så kallade aggregatorer, vilka aggregerar kapaciteten från hundratals solcellsbatterier och tillgängliggör den för frekvensreglering. Genom att ansluta ditt batteri mot en sådan aggregator kan du bidra till samhällsnyttan genom att stötta elnätet och erhålla en generös ersättning.

Vilken aggregator du ansluter dig till beror på vilket batteri du har installerat. Om du har ett system från SunGrow eller Kostal rekommenderar vi Checkwatt, medan du ansluter dig mot Varberg Energi om du har ett system från FerroAmp (lanseras preliminärt i December 2023).

Läs mer om Checkwatt och frekvensreglering.

Hur kan jag använda mitt batteri?

Fyra användningsområden för batterier:

Maximera egenförbrukning av sole

Det traditionella och mest intuitiva sättet att utnyttja ett solcellsbatteri är att lagra överskottsel från din solcellsanläggning. När solcellerna genererar mer el än vad ditt hus förbrukar, lagras överskottet i batteriet. Under kvällen och natten, när din elförbrukning överstiger den aktuella solelproduktionen, kommer ditt hus i första hand nyttja den lagrade elen från batteriet istället för att köpa el från elnätet.

Denna metod ger dig större oberoende och minskar ditt behov av att köpt el. Du använder din egenproducerade el i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom, om du i genomsnitt betalar mer för inköpt el än vad du får betalt för överskottsel som säljs till elnätet, ökar dina besparingar på elkostnaden. På vintern när överskottselen är liten kan du växla användningssätt av ditt batteri till någon av nedan alternativ.

Lönsamhet

Minska känslighet av elpriset

 

Bidrag till elnätet

Tidsstyrning

Det har inte undgått någon att elpriset under de senaste åren har varit allt annat än stabilt. Genom att tidsstyra ditt batteri kan du dra nytta av dygnets prisvariationer och tjäna pengar på ditt batteri. När elpriset är lågt laddar du batteriet med relativt billig el från elnätet, och när priset är högre använder du den lagrade elen istället för att betala dyrt för köpt el. 

På detta vis minskar din sårbarhet gentemot de varierande elpriserna samtidigt som det innebär att du kommer tjäna pengar på ditt batteri. Dessutom bidrar du till att avlasta elnätet genom att ladda batteriet när tillgången på el är hög (dvs när elpriserna är låga). Det här alternativet är särskilt användbart under perioder med stora dagliga fluktuationer i elpriserna, samt under vintern när solcellerna generellt har mindre överskottselproduktion.

Lönsamhet

Minska känslighet av elpriset

Bidrag till elnätet

Peak-shaving

Den här funktionen används parallellt med något av ovan två styrsätt och innebär att en del av batteriets kapacitet åsidosätts för att kunna bidra till att reducera det maximala effektuttaget från elnätet. I vissa elnätsområden är avgiften som ett hushåll betalar i elnätsavgift, något förenklat, baserat på det maximala effektuttaget som ett hushåll har från elnätet. Om ni har så kallad effekttariffer i ert elnätsområde kan detta vara intressant för er, men kom ihåg att batterikapaciteten tillgänglig för maximering av egenanvändning eller tidsstyrning begränsas. Med andra ord, genom peak-shaving har finns möjlighet att reducera elnätsavgiften samtidigt som ni bidrar till att avlasta elnätet under perioder när det är högt belastat. 

Lönsamhet

Minska känslighet av elpriset

Bidrag till elnätet

Anslutning mot CheckWatt

Den generösa ersättningen som erhålls för att ansluta sitt batteri mot CheckWatts tjänst Currently har snabbt gjort detta till det mest populära användningsområdet för solcellsbatterier.

Kortfattat innebär CheckWatts Currently att du överlåter ditt batteri för att användas av Checkwatt på Svenska Kraftnäts balansmarknad i syfte att reglera frekvensen i elnätet. I praktiken innebär det att ditt batteri görs tillgängligt och står i stand-by för att på Checkwatts kommando under en kort period mata ut el på nätet. Ersättningen beror på batteriets storlek och systemets kapacitet att tömma batteriet snabbt. En standardlösning med en växelriktare på 10 kW och ett batteri på 10 kWh har historiskt gett 40 000 kr – 50 000 kr i årlig ersättning. Du får kostnadsfritt tillgång till Checkwatts portal EnergiInBalance där du kan följa avkastningen som ditt batteri skapar. 

Läs mer om CheckWatt Currently här.

Lönsamhet

Minska känslighet av elpriset

Bidrag till elnätet

Solceller Uppsala

Vill du sänka elräkningarna?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.