Skip to main content

Checkwatt och frekvensreglering

Med Checkwatt kan du tjäna pengar & göra en lönsam affär samtidigt som du bidrar till ett stabilare elnät. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Skrolla

Hur fungerar Checkwatt?

Förenklat kan man säga att du hyr ut ditt batteri till Checkwatt, som i sin tur använder batteriets för att bidra till att stabilisera det svenska elnätet genom frekvensreglering. Ersättningen som du får beror på den effekt som du gör tillgänglig för Checkwatt, det vill säga hastigheten med vilken dom vid behov kan tömma ditt batteri. Checkwatts tjänst som du ansluter batteriet emot kallas för Currently.

I praktiken kommer Checkwatt ladda respektive ladda ur batteriet för att justera frekvensen i elnätet. När det är överfrekvens i nätet laddas batteriet och när det är underfrekvens laddas istället batteriet ur, vilket sker helt automatiskt. Användningsgraden är i regel lägre när batteriet är anslutet till Checkwatt än om du exempelvis använder det för att lagra överskottsel från din solcellsanläggning, vilket är positivt sett till batteriets slitage och förväntade livslängd.

När ditt batteri är anslutet mot Currently överlåter du hela batteriets kapacitet till Checkwatt och du kan således inte använda batteriet för att exempelvis lagra överskottsel från din solcellsanläggning. Du kan när som helst avbryta kopplingen gentemot Checkwatt och återfå kontrollen över ditt batteri.

Genom Checkwatts egna webbportal EnergyInBalance kan du följa batteriets användning och hur din ersättning.

Hur mycket ersättning du kan förvänta dig från CheckWatt?

Den genomsnittliga ersättningen sedan 2020 har uppgått till cirka 3 500 kr – 4 000 kr per kW tillgänglig effekt. Ett standard villabatteri har ofta en effekt runt 10 kW, vilket innebär en ersättning mellan 35 000 och 40 000 kr per år.

Om ni är ett företag eller en bostadsrättsförening finns möjligheten att installera större batterier med högre uteffekt. Ersättningen från Checkwatt är linjär, vilket innebär att ni med dubbelt så hög effekt får den dubbla ersättningen.

* Ersättningen varierar från dag till dag och det finns ingen garanti för att ersättningen kommer förbli densamma i framtiden; den kan bli såväl högre som lägre.

Så kommer du igång med CheckWatt

För att ansluta ditt batterilager till CheckWatt, behöver du installera en CheckWatt CM10 -elmätare. Den här mätaren övervakar och mäter energinivåerna i ditt batterilager och ansluter dig till Currently.

För att installera mätaren behöver du ha en kompatibel växelriktare för kommunikation med CheckWatt. Vi säljer och installerar allt du behöver för att komma igång med Checkwatt. Kontakta oss gärna om du är intresserad av Checkwatt så berättar vi mer.

Lösningexempel

Våra lösningar

För privatpersoner som är intresserade av att ansluta sig mot CheckWatt rekommenderar vi en lösning med en växelriktare från SunGrow, i kombination med antingen ett batteri från SunGrow eller BYD. SunGrows växelriktare har kapacitet för en hög uteffekt, dvs den kan tömma batteriet snabbt, vilket värderas högt av Checkwatt och innebär en högre ersättning.

Sungrow – Modell: SH5.0-10.0RT

Exempel på ersättning från CheckWatt baserat på olika batteristorlekar tillsammans med en växelriktare från SunGrow*.

3 moduler (9,6 kWh) 30 781 kr per år
4 moduler (12,85 kWh) 41 0420 kr per år
5 moduler (16 kWh) 51 302 kr per år

*Genomsnittlig ersättning för respektive lösning under de senaste 3 åren. Ersättningsnivåerna varierar från dag till dag och en historisk ersättningsnivå är ingen garanti för att samma ersättning kommer erhållas i framtiden.

Frågor och Svar - Frekvensreglering

Vad är Checkwatt Currently?

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans använder Svenska kraftnät olika stödtjänster, och en av dem är vår tjänst Currently. Currently är ett virtuellt kraftverk som består av batterilager från olika ägare. Det möjliggör att elnätets frekvens alltid hålls nära 50 Hz. Genom att ansluta ditt batteri till Currently kan du inte bara hjälpa till att stabilisera elnätet, utan även tjäna pengar för ditt deltagande.

Hur fungerar Checkwatt Currently?

Currently erbjuder primärt frekvensreglering. Det svenska elnätets frekvens ska alltid vara så nära 50 Hz som möjligt, vilket innebär att utbud och efterfrågan av el måste vara i balans. Ibland produceras mer el än vad som konsumeras, och då kommer batterilager från Currentlys virtuella kraftverk till användning för att lagra överskottsenergi som sedan kan säljas när konsumtionen överskrider produktionen.

Solceller Uppsala

Vill du sänka elräkningarna?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.