Skip to main content

Frågor & Svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Hittar du inte svar på din fråga går det bra att höra av dig till oss!

Skrolla

Solceller

Hur fungerar solceller?

Förenklat omvandlar en solcell solljuset till energi och producerar likström. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelrikström som i tur kan användas för att försörja huset eller säljas ut på elnätet.

Måste solpanelerna placeras mot söder?

Nej, absolut inte. Solinstrålningen är förvisso som högst på ett sydligt tak, men även tak mellan som vetter mot öst eller väst har oftast tillräckligt hög solinstrålning för att det ska vara motiverat att installera solpaneler. Med en låg taklutning kan även något nordöstliga eller nordvästliga tak vara lämpliga. Fördelen med solpaneler i öst och väst är att dessa producerar mer under morgon respektive kväll, vilket oftast sammanfaller med när på dygnet husets förbrukning är som högst.

Vad kostar det att installera solceller?

En solcellsanläggning skräddarsys i princip alltid efter den individuella fastighetens och hushållets förutsättningar, och priset varierar därför på en mängd olika faktorer. En tumregel är att en solcellsanläggning för en privatbostad ofta kostar mellan 10 000 kr och 15 000 kr per installerad kilowatt (kW), men undantag finns i båda riktningar. En solcellsinstallation är förknippad med en del fasta kostnader (elektriker, ställningar, frakt osv), vilket leder till att priset per installerad kW i regel blir lägre ju större fler solpaneler som installeras. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation och offert.

Vad kan man få för investeringsstöd för solceller?

Som privatperson kan du få skattereduktion för grön teknik. För solceller innebär det ett avdrag på 19,4% på investeringens totalbelopp.

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren betraktas oftast som solcellsanläggningens hjärna och hjärta. Dess huvudsakliga funktioner är:
– Att omvandla likström som solpanelerna genererar till växelström som kan användas i huset
– Att optimera effektuttaget från solpanelerna
– Att möjliggöra monitorering av solcellsanläggningens produktion via app eller webbläsaren

Är det lönsamt att installera solceller?

Det är det absolut! En solcellsanläggning är en självklar investering i fastigheten då det såväl sänker driftkostnader (elräkningen), höjer värdet på fastigheten och är en insats för klimatet. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning på en villa är i regel 8 till 12 år och med stigande elpriset kan den vara betydligt kortare än så.

Hur stor solcellsanläggning måste jag ha?

Vi sammanväger flera faktorer och föreslår en solcellsanläggning som vi anser passar ert behov och era förutsättningar. Sådant som vi tar hänsyn till är exempelvis: tillgängliga takytor, elförbrukning, förväntad framtida elförbrukning, investeringsvilja/budget och mycket mer. Det krävs i regel minst 5-6 solpaneler, men det finns ingen övre gräns för hur en solcellsanläggning kan vara (även om takytor och huvudsäkring ofta sätter en begränsning på detta). Kontakta oss för en rådgivning och kostnadsfri offert.

Måste man installera en smartmätare?

Nej, om solcellsanläggningen inte är utrustad med ett batteri så är det helt valfritt att installera en smartmätare. En smartmätare tillåter dig att utöver solcellsanläggningens totala produktion se andel egenanvändning samt köpt och såld el. Vid installation av batteri installeras alltid en smartmätare då det krävs för styrningen av batteriet.

Batteri

Vad kostar ett batteri?

Kostnaden för att installera ett batteri beror såväl på storleken på batteriet, samt när det installeras. Sett till möjligheten att utnyttja skattereduktionen för grön teknik är det förmånligt att installera batteriet i samband med solcellsinstallationen, men även om det görs i efterhand kan du få 48,5% i skattereduktion för grön teknik för batteriet. Kontakta oss för en offert på ett batteri. Vi kan hjälpa dig även om du har en solcellsanläggning installerad av en annan solcellsleverantör.

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Maximera egenförbrukning av solel: Det traditionella och mest intuitiva sättet att utnyttja ett solcellsbatteri är att lagra överskottsel från din solcellsanläggning. När solcellerna genererar mer el än vad ditt hus förbrukar, lagras överskottet i batteriet. Under kvällen och natten, när din elförbrukning överstiger den aktuella solelproduktionen, kommer ditt hus i första hand nyttja den lagrade elen från batteriet istället för att köpa el från elnätet.

Tidsstyrning: Genom att tidsstyra ditt batteri kan du dra nytta av dygnets prisvariationer och tjäna pengar på ditt batteri. När elpriset är lågt laddar du batteriet med relativt billig el från elnätet, och när priset är högre använder du den lagrade elen istället för att betala dyrt för köpt el.

Peak-shaving: Den här funktionen används parallellt med något av ovan två styrsätt och innebär att en del av batteriets kapacitet åsidosätts för att kunna bidra till att reducera det maximala effektuttaget från elnätet. I vissa elnätsområden är avgiften som ett hushåll betalar i elnätsavgift, något förenklat, baserat på det maximala effektuttaget som ett hushåll har från elnätet.

Anslutning mot CheckWatt: Kortfattat innebär CheckWatts Currently att du överlåter ditt batteri för att användas av Checkwatt på Svenska Kraftnäts balansmarknad i syfte att reglera frekvensen i elnätet. I praktiken innebär det att ditt batteri görs tillgängligt och står i stand-by för att på Checkwatts kommando under en kort period mata ut el på nätet. Ersättningen beror på batteriets storlek och systemets kapacitet att tömma batteriet snabbt. En standardlösning med en växelriktare på 10 kW och ett batteri på 10 kWh har historiskt gett 20 000 kr – 25 000 kr i årlig ersättning. Du får kostnadsfritt tillgång till Checkwatts portal EnergiInBalance där du kan följa avkastningen som ditt batteri skapar.

Läs mer om checkwatt här

Läs mer om hur du kan använda ditt batteri här 

Är det lönsamt med batteri?

Beroende på hur du väljer att använda ditt batteri så ser möjligheterna till lönsamhet olika ut. Läs mer om hur du kan använda ditt batteri här 

Vad är Checkwatt och är det något för mig?

Checkwatt erbjuder en tjänst som heter Currently vilket tillåter dig att “hyra ut” ditt batteri för att användas på balansmarknaden. Genom att göra detta är du med och stödjer balansen (frekvensen) i det svenska elnätet, för vilket du får en generös ersättning. I dagsläget är Checkwatt det i särsklass mest lönsamma sättet att utnyttja dit solcellsbatteri.

Läs mer om checkwatt här.

Kan jag komplettera med ett batteri till min solcellsanläggning?

Det kan du absolut, och som privatperson har du möjlighet att nyttja grönt avdrag på 48,5% av investeringskostnaden. Om din växelriktare är batteriförberedd (en så kallad hybridväxelriktare) är det möjligt att du endast behöver köpa till själva batteriet. I annat fall kan man även behöva komplettera med en växelriktare till batteriet, en kostnad som du också får 48,5% i grönt avdrag på. Kontakta oss för en offert.

Hur stort batteri behöver jag?

Vilket storlek på batteriet som är lämpligt beror framförallt på hur du avser att använda batteriet. Om du ska använda det för att maximera egenanvändning är en tumregel 1 kWh per installerad kW solceller, men även detta kan behöva anpassas. Om du vill maximera ersättningen via exempelvis Checkwatt hjälper vi till att hitta en lösning som gör just det, vilket vanligtvis innebär ett energilager på 10-16kWh. Fråga oss så hjälper vi till med att ta fram ett förslag.

Teknisk support

Vart vänder jag mig för att få teknisk support gällande min solcellsanläggning?

I dokumentationen som överlämnades tillsammans med solcellsanläggningen hittar du bland annat manualer, en lathund för internetanslutning och allmänna skötselråd. Om du inte hittar svar på din fråga där, och inte heller bland några av nedan frågor och svar, är du välkommen att skicka in din fråga via vår hemsida.

Vad betyder dioderna och belysningen på växelriktaren?

Dioderna används för att indikera växelriktarens status. Hur de ser ut och vad de betyder skiljer sig mellan olika fabrikat på växelriktare. I växelriktarens manual som återfinns solcellsanläggningens dokumentation hittar ni en beskrivning av diodernas funktion.

I solcellsanläggningens app ser det ut som att anläggningen inte producerar, vad ska jag göra?

En vanlig orsak till detta är att växelriktaren har tappat anslutning mot routern/internet. Om ni nyligen bytt router eller wifi-uppgifter, följ anvisningarna i lathunden för anslutning mot wifi som ni hittar i solcellsanläggningens dokumentation. Om växelriktaren ser ut att vara online och kommunicera med routern/internet som den ska, provat att start om växelriktaren. Ni gör detta genom att slå av “Elkopplare för solcellsanläggning”, vänta minst 15 minuter och sedan slå på den igen. Om felet kvarstår, kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida så tittar vi det från vår sida och återkommer till dig inom kort.

Det har varit strömavbrott. Vad behöver vi göra?

Växelriktaren kommer starta igång per automatik så fort strömavbrottet upphör.

Hur vet jag hur mycket av den producerade solelen som jag använder själv?

I växelriktarens app ser ni den totala produktionen som solcellsanläggningen levererar. Om ni vill få reda på hur stor del av produktionen som ni använder själva respektive säljer så finns det flera alternativ: 

  1. Komplettera med en smartmätare: en smartmätare är en form av energimätare som installeras i anslutning till elnätsägarens elmätare och mäter hur mycket el som går in och ut från fastigheten. Smartmätaren kopplas direkt mot växelriktaren och innebär att du kommer avläsa vart den producerade solelen tar vägen. Kontakta oss om ni är intresserade av att installera en smartmätare. 
  2. Jämför produktion med såld el. På räkningen från din elleverantör framgår hur många kWh ni sålt under en given period. Genom att jämföra detta med vad solcellsanläggningen har producerat (vilket framgång i växelriktarens app) kan ni härleda hur mycket av produktionen ni använt själva. 
  3. En 3:e parts lösning. Det finns flera externa lösningar på marknaden som kan hjälpa er att uppnå detta.

Vad är en smartmätare? Måste man installera en sån?

En smartmätare är en form av energimätare som installeras för att registrera den ström som går importeras respektive exporteras från/till elnätet. Den kopplas till solcellsanläggningens växelriktare, efter vilket man utöver den totalt produktionen av solel kan se husets förbrukning, såld el och köpt el. Installationen är helt frivillig och tillför ingen funktionalitet utöver monitoreringen, om ni däremot installerar ett batteri så är en smartmätare obligatorisk för att växelriktarens styrning av batteriet.

Ekonomi

Vilken elleverantör ska man välja?

Vilken elleverantör som passar bäst för er beror på exempelvis förväntad årsproduktion, årsförbrukning, om du har batteri och laddbox, tillfälliga erbjudanden och kampanjer, och mycket mer. Fråga gärna din kontaktperson på Solaritet för råd och tips.

Varför får jag dubbla fakturor?

Om du i samband med din solcellsinstallation ska installera ett batteri kommer dessa faktureras separat. Anledningen är att Skatteverket har vissa krav på hur fakturaunderlaget för skattereduktion för grönt avdrag ska vara utformat. Då solcells- respektive batterianläggning berörs av olika procentsatser av grönt avdrag krävs således separata fakturor.

Vi har fått slutfakturan innan elnätsägaren har godkänt att vi sätter igång solcellsanläggningen, måste vi betala den?

Faktureringen sker i enlighet med offerten/avtalet och innebär att sista fakturan ställs ut i samband med att solcellsanläggningen är konfigurerad, funktionstestad och redo för att tas i drift. Solaritet har färdiganmält installation till din elnätsägare och det som kvarstår är elnätsägarens ledtid för byte/konfigurering av din elmätare. Solcellsinstallationen är slutförd och det kvarstående steget ligger utom vår kontroll.

Hur stor är skattereduktionen för grön teknik för solceller?

Skattereduktionen för solceller är 20% på kostnaden för arbete och material. Dessa kostnader utgör 97% av totalkostnaden, vilket innebär ett avdrag på 19,4% på den totala kostnaden.

Hur stor är skattereduktionen för grön teknik för batterier och laddboxar?

Skattereduktionen för solceller är 50% på kostnaden för arbete och material. Dessa kostnader utgör 97% av totalkostnaden, vilket innebär ett effektivt avdrag på 48,5% på den totala kostnaden.

Hur mycket grönt avdrag kan man få?

Skattereduktionen kan uppgå till maximalt 50 000 kr per fastighetsägare och kalenderår. Om ni är två fastighetsägare innebär det totalt 100 000 kr, tre fastighetsägare får 150 000 kr osv.

Kan jag utnyttja grönt avdrag som privatperson om jag bor på en lant- eller jordbruksfastighet?

Ja, det kan du. Äger du och bor på en jordbruksfastighet och minst 95% av elförbrukningen används i bostaden. Detta gäller även om solcellsanläggningen placeras på taket till en ekonomibyggnad. Om du även bedriver näringsverksamhet på fastigheten måste bostaden ha en egen elanslutning mot elnätsägaren för att du ska kunna få ta del av skattereduktionen för grön teknik. I praktiken innebär det att du måste ha två separata elabonnemang, en för privat bruk och en för näringsverksamheten.

Solceller Uppsala

Vill du sänka elräkningarna?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.