Skip to main content

Om Solaritet

Solaritet AB säljer och installerar kompletta solcellsanläggningar till privatpersoner och företag med tyngdpunkt i Uppsala med omnejd. Vi erbjuder även laddboxar och batterilager till din solcellsanläggning.

Skrolla

Ett grönare Uppland

Solaritet AB grundades 2019 med visionen att göra solceller enkelt och tillgängligt för alla. Företagets startades i Knivsta och flyttade 2021 till Uppsala där vi nu har kontor och lager i Librobäck. Idag är vi ca 10 medarbetare och levererar solcellsanläggningar och energilager till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och lantbruk.

Vi sätter kundfokus i centrum och strävar efter att säkerställa att våra kunder är nöjda och känner sig trygga genom hela processen från första kontakt till färdig solcellsanläggning. Detta gör vi bland annat genom att finnas nära dig som kund, erbjuda produkter av hög kvalité och en professionell utförd installation.

Utöver att erbjuda kompletta solcellsanläggningar har Solaritet AB också utvidgat sitt utbud till att inkludera laddboxar och batterilager från marknadsledande tillverkare. Alla deras montörer och elektriker är certifierade och välutbildade för att säkerställa att kunderna får säkra och pålitliga solcellsanläggningar.

  • Solceller, laddboxar och batteri
  • Närhet, trygghet och långsiktighet
  • Certifierad och utbildad personal

Fyll på med bra energi

Vi är det lokala solcellsföretaget i Uppland som säljer och installerar kompletta solcellsanläggningar till privatpersoner och företag. Vi jobbar endast med marknadsledande solceller och komponenter av hög kvalité. Alla våra montörer och elektriker har de certifieringar och utbildningar som krävs för en professionell utförd solcellsinstallation. Vi hjälper dig hela vägen från planering och projektering till installation och driftsättning. Vår målsättning är att du som kund skall känna dig så pass nöjd och trygg med din solcellsanläggning att du kan tänka dig rekommendera Solaritet till vänner och bekanta.

Vår vision

Vi startade 2019 med en enkel vision – Förenkla övergången till förnybar energi genom solceller, minska hushållens elkostnader och bidra till ett grönare Uppland.

Johan Haglund
Solaritet

Vi på Solaritet

Pontus Persson ex bakgrund med logga

Pontus Persson

Pontus Persson
Jens Eriksson ex bakrgrund med logga

Jens Eriksson

Jens Eriksson
Jonathan Granström ex bakgrund

Jonathan Granström

Jonathan Granström
Hannes Helgesson ex bakgrund med logga

Hannes Helgesson

Hannes Helgesson
P1000790

Karl Sundblad

Karl Sundblad
P1000813

Johan Haglund

Johan Haglund

Frågor & svar

Hur fungerar solceller?

Solceller består oftast av kisel som är ett tunt halvledarmaterial som gör att de kan fånga solens energi och omvandla den till el. När solen träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksidan bildas i sin tur en elektrisk spänning och ström i form av likström.

Hur fungerar växelriktaren?

Växelriktaren är själva hjärtat i solcellsanläggningen och har som främsta syfte att omvandla likström till växelström så du kan använda elen i dina eluttag. Växelriktaren har också till uppgift att optimera maximal produktion genom att reglera förhållandet mellan spänning och ström från panelerna.

Vad kostar det?

Kostnaden för en solcellsanläggningen beror på flera parametrar såsom typ av takbeklädnad, undertak, antalet solpaneler, panel- och växelriktarmodell etc. I grova drag brukar en solcellsanläggning för en normal villa kosta mellan 10 000 kr – 15 000 kr per installerad kW.

Är solceller värt pengarna?

Att investera i solceller är mer än en insats för miljön, det är även skonsamt för din plånbok. Den solel som du använder i den egna fastigheten minskar behovet av köpt el och sänker din elräkning. Samtidigt minskar det din känslighet mot svängningar i elpriset. Den andel som du inte använder själv säljs ut på elnätet och blir en intäkt för dig som solcellsägare.

Lönsamheten beror på flera olika faktorer, bland annat aktuella bidrag, framtida elpriser samt storleken och produktionen på din anläggning. Givet nuvarande förutsättningar uppskattar man att en villainstallation har en återbetalningstid på 8-12 år och kan väntas leverera en årlig avkastning på ca 6-10%. Dessutom ökar solceller värdet på din fastighet vid en eventuell försäljning.

Vad finns det för bidrag?

Sedan den 1 januari 2021 kan du få skattereduktion på grön teknik, även kallat Grön Rot. Storleken på avdraget ligger på 15% för solceller och 50% för batteri och laddbox. Totalt får skattereduktionen för grön teknik max uppgå till 50 000 kronor per person och år. Det fungerar nästan likadant som ROT- och RUT-avdrag men är en egen skattereduktion och påverkar inte möjligheten att få ROT-avdrag. Det gäller dock att du har betalat in tillräckligt med skatt under året.

För företag finns det inga bidrag för solceller och batteri, men för laddboxar kan du få upp till 50% investeringsstöd. Stödet ansöker du om hos Naturvårdsverket.

Är mitt tak lämpligt för solceller?

De allra flesta svenska tak är lämpade för solceller. Beroende på takbeklädnad och undertak används olika infästningssystem som är speciellt framtagna efter förutsättningarna. På Solaritet använder vi alltid kraftiga monteringslösningar som är anpassade för att klara av vintrar med tjocka och tunga snötäcken.

Då svenska takkonstruktioner tar höjd för snötryck, utgör den extra vikten från solcellsanläggningen sällan ett bekymmer. Däremot är det viktigt att takets återstående livscykel minst motsvarar anläggningens förväntade livstid, därför genomför vi en takbesiktning vid behov.

Vad får jag betalt för den el jag säljer?

Den solel du inte använder själv kommer matas ut på elnätet, för vilket du får betalt. Priset består av en rad olika delar: spotpriset plus eventuellt en premie, elcertifikat, ursprungscertifikat och nätnytta. Är du mikroproducent får du dessutom skattereduktion på 60 öre per kWh som du säljer ut på nätet.

Vissa elhandlare är villiga att betala extra (en premie på några ören) för den förnyelsebara elen du säljer. Detta kan uppfattas som ett försumbart belopp men i längden kan det skilja många tusenlappar, därför är det viktigt att välja elhandlare med omsorg.

Vad innebär det att vara mikroproducent?

Som mikroproducent av solel slipper du ansöka om F-skatt och registrera dig för moms. Vidare har du rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

För att klassificeras som mikroproducent krävs att ditt elsystem har en huvudsäkring på högst 63 Ampere (teoretiskt 100A) och att solcellsanläggningen har en effekt på högst 43,5 kW. Vidare måste du på årsbasis förbruka mer el än vad du producerar.

Solceller Uppsala

Vill du sänka elräkningarna?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.