Skip to main content

Solceller BRF

Solceller för bostadsrätts­förening

Låt Solaritet installera solceller på er BRF och sänka era elräkningar. Vi säljer och installerar batterier, laddboxar och solceller. Kontakta oss idag!

Skrolla

Solenergi - en investering i bostadsrättsföreningens framtid

Att satsa på solenergi är att investera i framtiden, och det är lika fördelaktigt för er bostadsrättsförening som för era medlemmar och miljön. Om er bostadsrättsförening äger en eller flera byggnader med oanvänd takyta finns det förmodligen goda förutsättningar för att installera en solcellsanläggning.

Solaritet har erfarenhet från att hjälpa flertalet bostadsrättsföreningar från första fundering till färdig solcellsanläggning. Vi har god förståelse för beslutsprocessen som en bostadsrättsförening står inför och finns där som ett bollplank för att navigera bland alla frågor och funderingar som uppstår längst med vägen. Vi är här för att hjälpa er ta steget mot en grönare och mer hållbar framtid.

Tänk helhetslösning

Solenergi är en viktig komponent i fastighetens hållbara energisystem, och i samspel med kompletterande lösningar som exempelvis batterier och laddboxar formar det en långsiktigt värde som gynnar såväl bostadsrättsföreningen som den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Prata gärna med oss för att höra hur solenergi, energilager och laddinfrastruktur skulle kunna fungera och samspela hos er.

Referenser Bostadsrättsföreningar

Vanliga frågor bostadsrättsföreningar

Krävs bygglov för solceller på en bostadsrättsförening?

I regel är en solcellsinstallation undantaget kravet för bygglov. En förutsättning för att slippa bygglov är oftast att solpanelerna monteras i takets lutning samt att det följer detaljplanen i området.

Hur vet vi om solceller lämpar sig för vår bostadsrättsförening?
Förutsättningar som exempelvis takets skick, väderstreck och tillgängliga ytor är viktiga aspekter vid projekteringen av en solcellsanläggning. Huruvida lägenheterna har enskilda elnätsavtal eller om ni har ett gemensamt abonnemang för hela föreningen (IMD – Individuell mätning och debitering) har också stor betydelse. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation.

Är solceller lönsamt för bostadsrättsföreningar?

En satsning på solenergi är en långsiktig investering, vilket ofta matchar långsiktigheten i en bostadsrättsförening. En väldimensionerad solcellsanläggning har ofta en återbetalningstid på ca 10 år, och bidrar till att stärka föreningens ekonomi och kan bidra till sänka hyror för dess medlemmar. Det sistnämnda kan även kopplas till ett ökat värde på bostadsrätterna.

Vad innebär IMD?

IMD är en förkortning för Intern Mätning och Debitering, vilket innebär att bostadsrättsföreningen har ett eller ett fåtal gemensamma elabonnemang hos elnätsägaren och sedan internt mäter och debiterar den enskilda bostadsrättens elförbrukning. IMD innebär att föreningen får ett elabonnemang med hög elförbrukning istället för många abonnemang med låg elförbrukning, vilket är förmånligt vid installation av en solcellsanläggning. Solcellsanläggning kan nämligen bara kopplas mot ett abonnemang. En investering i IMD är oftast en väldigt lönsam investering i sig självt, oberoende av solcellsanläggning, detta pga att ett större abonnemang hos elnätsägaren är betydligt billigare än många små, samt att det ger en stärkt förhandlingskraft av elavtalet gentemot elleverantören.

Finns det något investeringsstöd för bostadsrättsföreningar?

Nej, i dagsläget finns inget investeringsstöd för bostadsrättsföreningar.

Solceller Uppsala

Vill du sänka elräkningarna?

Kontakta oss idag så berättar vi mer.